Stander

Stander i festivalteltet lørdag 1. juli kl 10:30 - 16

Ønsker du ha stand i festivalteltet under Stamsund i fest, kontakt Monica mob: 90552710

 

Utstillere/selgere:

1. Vikan keramikk v/Gry Vebostad Hansen 

2. Aimee´s Farm 

3. TIK SpekeMat 

4. Svarholt skole 8. klasse - lynlotteri

5. FitLine - Anne Helene Yttervik